You are currently viewing Vĩnh Long: Hơn 1.492 tỷ đồng làm đường từ Quốc lộ 53 đến Quốc lộ 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vĩnh Long: Hơn 1.492 tỷ đồng làm đường từ Quốc lộ 53 đến Quốc lộ 1

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) của 105 gói thầu thuộc Dự án Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 1.492,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án có 14 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 837,697 tỷ đồng. Trong đó, 5 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Cụ thể, Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (XLCT) tuyến chính (đoạn km0+000-km3+521,10) có giá 217,848 tỷ đồng, LCNT trong quý I/2023. Gói thầu số 2 XLCT tuyến chính (đoạn km3+521,10-km9+100) có giá 306,734 tỷ đồng, LCNT trong quý I/2024. Gói thầu số 3 XLCT tuyến chính (đoạn km9+100-km12+282,06) có giá 165,739 tỷ đồng, LCNT trong quý I/2023. Gói thầu số 4 XLCT tuyến nhánh (đoạn km0+000-km2+918,49) có giá 134,323 tỷ đồng, LCNT trong quý 4/2022. Gói thầu số 5 XLCT tuyến chính (đoạn km0+000-km3+521,10) – hạng mục Điện chiếu sáng có giá 2,601 tỷ đồng, LCNT trong quý I/2023.

Nguồn: Báo đấu thầu

Trả lời